Aquaponics-Oost

Terug naar de Natuur!

Welkom op onze website!

AQUAPONICS-OOST


Aquaponics-Oost werkt samen met:Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen, waarbij het kweken van vissen op een symbiotische manier gecombineerd wordt met het kweken van planten in water.


                                                                                      HET IDEE.

Met behulp van het AquaPonics kweeksysteem een rendabel & duurzaam agrarisch bedrijf neerzetten.

Een bedrijf wat zich niet alleen bezighoud met het produceren van voedsel, maar ook innoveert op het gebied van AquaPonics en andere methoden van duurzaam en verantwoord produceren van gezond voedsel.

Aquaponics-Oost wil de leegstand van agrarische bedrijven aanpakken door middel van duurzame landbouw technieken, welke kleinschalig wordt opgezet en de markt lokaal gaat bedienen.
Aquaponics-Oost wil voedsel gaan verbouwen op verschillende locaties met behulp van combi-teelt, in dit geval met een methode genaamd AquaPonics (AP).


Daarnaast wordt er gekeken of het omliggende terrein eventueel geschikt is voor boslandbouw (AgroForestry) en PermaCultuur. Een bestaand bos, gelegen naast een boerderij kan een zogenaamd voedselbos worden. Bij PermaCultuur wordt het terrein op de windstreken ingericht. Op deze manier ontstaat er een ecologisch duurzame leefomgeving welke economisch stabiel is.


Het doel van PermaCultuur kan meerledig zijn:

-voedselvoorziening

-verbeteren van de waterhuishouding

-productie van brandstof & bouwmaterialen

-het herstellen van door de mens beschadigde landschappen

-het creëren van een weerbare omgeving, die o.a. bescherming biedt tegen mogelijk natuurgeweld.


Aquaponics-Oost werkt samen met de Van Hall Larenstein hogeschool. Samen met deze partner hebben wij de mogelijkheid om locaties in te richten naar een duurzaam agrarisch bedrijf. Een
 


Wat is Aqua~ponics?

Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen, waarbij conventionele aquacultuur (het kweken van waterdieren zoals slakken, vissen en schaaldieren) op een symbiotische manier gecombineerd wordt met hydrocultuur (het kweken van planten in water). ~wikipedia


Hier onder volgen nog meer impressies van ons proto-type kas.